CXT 22/23 - Adxudicación definitiva dos corpos de SECUNDARIA


08 Mai, 2023

DOGResolución do 26 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario....

>> Contra esta resolución definitiva, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG ou contencioso-administrativo no prazo de dous meses.

>> A toma de posesión dos novos destinos adxudicados mediante esta resolución, que se realizará na xefatura territorial correspondente, terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2023, polo que o cesamento nos centros anteriores se expedirá con efectividade do 31 de agosto de 2023.

>> LIGAZÓN ao todo o proceso

>> LIGAZÓN ao Concurso a nivel estatal