Resolución definitiva da lista Danza aplicada á arte dramática


03 Mai, 2023

WEBRelación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitiva das listas de interinidades e substitucións na especialidade de danza aplicada á arte dramática do corpo de profesores de música e artes escénicas (594443).

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.

>> Resolución do 2 de maio de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

>> Baremo definitivo especialidades corpo 594443

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas corpo 594443

 

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con nós.