CXT 22/23 - Equipos de Orientación Específicos - EOE


24 Abr, 2023

DOG - ORDE do 12 de abril de 2023 pola que se convoca concurso de traslados específico entre o persoal docente funcionario de carreira do corpo de catedráticos e funcionario de carreira e en prácticas do corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de orientación educativa, para cubrir prazas nos equipos de orientación específicos.

>> Prazo de participación de 20 días hábiles. (do 25 de abril ao 24 de maio)

>> Tanto as solicitudes de participación como a solicitude de actualización e/ou modificación do expediente (código de procedemento ED011A) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos. No caso da solicitude de participación, empregarase a solicitude xenérica dispoñible na sede electrónica (código de procedemento PR004A).

 

Para aclaración ou dúbida, contacta con nos.