Nova Convocatoria Centros Plurilingües


31 Mar, 2023

DOG RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de Centros Plurilingües de Galicia para o curso 2023/24.

>> O prazo de presentación de solicitudes será ata o 30 de abril de 2023.

>> Os centros que desexen impartir o programa de plurilingüismo deberán facer a correspondente solicitude en liña completando o formulario electrónico dispoñible na aplicación a que se accede no enlace http://www.edu.xunta.es/programaseducativos

>> Orde Centros Plurilingües 2011