Concurso de méritos estabilización - Resultado da Proba de Galego


08 Mar, 2023

WEB - Publicación das cualificacións da proba eliminatoria de coñecemento de lingua galega no marco dos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, convocados mediante a Orde do 19 de outubro de 2022.

Para consultar as cualificacións da proba eliminatoria de acreditación do coñecemento de lingua galega, valoradas polo tribunal nomeado mediante Resolución Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do 2 de febreiro de 2023, na seguinte ligazón: www.edu.xunta.gal/oposicions

>> Indicacións:

1.- Menú “Consultas públicas”

2.- Consulta de publicacións dos tribunais do concurso-oposición

3.- Opción Convocatoria: Data DOG 28/10/22 -  Servizo S

4.-Opción Corpo: 590-Profesores de ensino secundario

5.-Opción Especialidade: 053-Lingua e literatura galega

6.- Opción Tribunal 1 (especial)