Convocatoria para profesores interinos en Alemaña


23 Feb, 2023

WEB Profesores interinos en centros da acción educativa española.

Agrupacións de Lingua e Cultura Españolas (ALCE)

  • Mestres e profesores de Educación Secundaria das especialidades: Lingua castelá e Literatura, Alemán, Inglés

Sección Española de Berlín

  • Profesores de Educación Secundaria da especialidade: Xeografía e Historia

Durante o curso 2022-2023 cubríronse 8 prazas vacantes en réxime de interinidade no programa ALCE, 5 de Primaria e 3 de Secundaria e ningunha na Sección Española de Berlín. Para o curso 2023-2024 prevese un número similar de prazas.

 Convocatoria

 Prazo de solicitudes: Desde o 23 de febrero de 2023 a las 00:00 ata o 09 de marzo de 2023 ás 23:59.

As solicitudes e escritos poderán presentarse en calquera das dependencias contempladas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:  Consulta las oficinas de registroNueva ventana

 

>> Para máis información, escribe un correo a exterior@anpe.es ou chama ao  626 30 08 49

 

ANPE, Sindicato Independiente

alemania--convocatoria-int-alemania-23-24
alemania-faq-interinos-alemania-2023-2024