Cursos preparatorios presenciais e enliña para as probas CELGA


10 Feb, 2023

DOGRESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

>> As persoas que desexen participar nestes cursos deberán acceder ao enderezo electrónico https://formacion-lingua.xunta.gal, seleccionar o curso que desexen e cubrir a solicitude de inscrición.

>> Cada persoa só poderá inscribirse nun único curso. Do contrario, quedará automaticamente excluída do proceso de selección.

>> O prazo de presentación das solicitudes de inscrición será de 15 días hábiles que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

>> Se un curso ten máis solicitantes ca prazas dispoñibles, a asignación farase a través dun sorteo aleatorio puro: o día 10 de marzo, ás 12.00 horas, no salón de actos da sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística (rúa de San Roque, 2, Santiago de Compostela).

>> Con carácter xeral, cada curso terá unha duración de 70 horas lectivas. Nos cursos presenciais, estas distribuiranse en sesións de dúas horas e media, de luns a xoves.

>> A realización dos cursos non dará dereito a ningún tipo de certificación, pois trátase de cursos de carácter preparatorio das probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega (Celga)

 Podes ver os IES nos que se realizarán os cursos presenciais na ligazón da noticia.