Resolución provisional das listas de interinidades de PES e PTFP


10 Xan, 2023

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluidas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de PES e profesores técnicos de FP.

As reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, se presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN  no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

>> Resolución do 28 de novembro de 2022

>> Resolución provisional:

590107 Informática
590113 Organización e proxectos de sistemas enerxéticos
590120 Procesos e produtos de téxtil, confección e pel
590124 Sistemas electrónicos
590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos

591202 Equipos electrónicos
591206 Instalacións electrotécnicas
591227 Sistemas e aplicacións informáticas

>> Baremo provisional

>> Relación provisional de persoas excluídas

Para calquera dúbida contacta con nós polas canles a túa disposición.