Modificación da orde do Calendario escolar


05 Xan, 2023

DOG Orde do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os números 2 e 3 do artigo 10. Sesións de avaliación.

- A sesión de avaliación final ordinaria do alumnado do 1º de Bacharelato e a sesión da avaliación final de módulos do alumnado do 1º curso de ciclos formativos de grao básico deberán realizarse a partir do día 5 de xuño de 2023.

- As sesións de avaliación final extraordinaria do alumnado do bacharelato e do 1º dos ciclos formativos de grao básico, a sesión de avaliación final do alumnado da ESO, as sesións da avaliación final de ciclo do 2º curso dos ciclos da formación profesional básica e as sesións da avaliación final de módulos do alumnado dos ciclos formativos de formación profesional deberán realizarse a partir do día 22 de xuño de 2023.

A sesión da terceira avaliación parcial da educación secundaria obrigatoria deberá coincidir coa sesión de avaliación final.

12/01/23 - Aclaracións de aspectos de final de curso 22/23