OPOSICIÓNS 2023 - apertura de prazo de inscrición no proceso


10 Xan, 2023

DOG RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se anuncia a convocatoria da Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos (código de procedemento ED001A):

>>> Orden de 5 de diciembre de 2022 por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas, de profesores de artes plásticas y diseño y de maestros.

>>> O prazo de presentación de solicitudes será do 10 ao 30 de XANEIRO.

LIGAZÓN á participación:  www.edu.xunta.gal/oposicións  onde deberedes crear unha solicitude. A cubriredes seguindo as instrucións que aparecen nesa mesma páxina de inicio e a presentaredes obrigatoriamente por sede electrónica. 

>>> A participación nas oposicións extraordinarias de xuño de 2023, NON vai supoñer a inclusión nas listaxes de substitución nin tampouco ser eliminado delas por non presentarse , ainda así, recomendamos presentarse para ter dereito a unha posible indemnización por cese.

 

Para calquera dúbida ou aclaración chegado o momento, contacta con nós polas canles dispoñibles.