OPOSICIÓNS 22 - Listaxes definitivas persoal interino/substituto de PES, EOI e Artes Plásticas e Deseño


28 Nov, 2022

WEB - Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2022/2023 do corpo de PES, profesorado de EOI e profesorado de artes plásticas e deseño.

As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 con dereito á incorporación na lista poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal),  do seguinte xeito:

A) As persoas opositoras que presentaran a solicitude normalizada mediante o procedemento ED001A deberán empregar a opción “Recurso de reposición” da instancia de matrícula no corpo e especialidade correspondente

B) As restantes persoas opositoras deberán empregar o impreso xenérico “Recurso de reposición” dispoñible no procedemento PR004A, e dirixilo á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Resolución definitiva de 24 de novembro de 2022

Anexo I.- Listaxe definitiva de persoas excluídas especialidades corpo 590

Anexo II.- Listaxe definitiva de persoas excluídas especialidades corpo 592

Anexo III.- Listaxe definitiva de persoas excluídas especialidades corpo 595

LIGAZÓN ás LISTAS

Para calquera dúbida contacta con nós polas canles a túa disposición nas nosas sedes.