Corrección de erros - unidades e postos de traballo nos niveis de infantil, primaria e especial


15 Nov, 2022

DOG CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Advertidos erros na orde que se cita, publicada no Diario Oficial de Galicia número 154, do 12 de agosto de 2022, cómpre efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 43844, no anexo I, na liña dos postos de traballo docentes do centro CEIP Raíña Fabiola, código 15015688, do concello de Santiago de Compostela, na columna de postos de «EP» debe figurar «7»; na columna de postos de «FI» debe figurar «2»; na columna de postos «Total» debe figurar «18».

Na páxina 43844, no anexo I, na liña dos postos de traballo docentes do centro CEIP Paradai, código 27014793, do concello de Lugo, na columna de postos de «DO» debe figurar «1», e na columna de postos «Total» debe figurar «25»