O consello de ministros aproba o RD que regula a integración dos PTFP


05 Out, 2022

WEBANPE, tras anos de reivindicación, valora positivamente a consecución dunha demanda histórica, unha vez aprobado polo Goberno o proceso de integración dos profesores técnicos de Formación Profesional con grao universitario no corpo de Secundaria

O Consello de Ministros celebrado no día de hoxe aprobou o Real Decreto que regula a integración dos profesores técnicos de Formación Profesional, con titulación de grao universitario ou equivalente a efectos de docencia, no corpo de ensino Secundario. Como ANPE demandou en todo momento, terá carácter retroactivo desde xaneiro de 2021, e suporá a mellora das condicións laborais e salariais para aqueles compañeiros e compañeiras do corpo a extinguir de profesores técnicos de Formación Profesional que se integren no subgrupo funcionarial A1.

A norma abre a posibilidade da demanda do recoñecemento deste dereito para que, aqueles docentes que carecen hoxe en día da titulación necesaria poidan conseguila e realizalo mediante o establecemento dun prazo de tempo ata o 19 de xaneiro de 2026.

O camiño non foi fácil, ANPE lamenta profundamente o desconcerto e incerteza que padeceu o colectivo, especialmente polas campañas propagandísticas que algúns realizaron, baseadas na demagoxia e transmitindo mensaxes erróneas e falsas esperanzas moi lonxe da realidade de cada momento.

Tras a entrada en vigor da LOMLOE foi necesario esperar unha segunda Lei Orgánica para dar comezo ao proceso. Unha vez aprobada e publicada a Lei Orgánica 3/2022 de ordenación e integración da Formación Profesional, que entrou en vigor o pasado 22 de abril, urxe desenvolver a integración do profesorado Técnico de Formación Profesional no corpo de profesores de ensino Secundario. Por tanto, ANPE insta as administracións autonómicas competentes a que de forma coordinada e á maior celeridade realicen unha convocatoria pública que estableza un procedemento áxil, rápido e sinxelo para que este profesorado poida solicitar a súa integración ao corpo de Secundaria.

Con todo, continuaremos demandando que se articulen os mecanismos de equiparación retributiva para todos os docentes do corpo de profesores técnicos de Formación Profesional a extinguir e os do novo corpo de profesores especialistas en sectores singulares que non se integren en Secundaria, á vez que estender os dereitos de integración ao profesorado que xa se xubilou ou se xubile e o que accedese a Secundaria desde a entrada en vigor da LOMLOE.

Por analoxía, ANPE reitera a reclamación dun proceso similar de integración para os mestres de taller de artes plásticas e deseño (corpo 596), no corpo de profesores de artes plásticas e deseño (corpo 595); e, finalmente, que o profesorado do corpo de mestres pase a formar parte do grupo A1, pois o título de Grao ou equivalente é o requisito con carácter xeral de acceso á función pública docente.

Ante a implantación deste Real Decreto e da nova Lei de Formación Profesional, é necesario actualizar e modernizar as instalacións dos nosos centros educativos, con aulas acordes aos ensinos actuais, dixitalizadas e á vangarda en canto a medios materiais, xa que un ensino de carácter fundamentalmente práctico e ligado ao mundo laboral ha de situarse como unha clara e decidida aposta do noso sistema educativo para un mellor futuro profesional dos nosos mozos e mozas.

ANPE Sindicato Independente

 

comunicado-de-prensa-integracio-n-profesores-te-cn