Resolución definitiva de centros docentes para Digital Week


26 Set, 2022

WEBResolución definitiva da selección de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da consellería no prazo dun mes.

Resolución definitiva

 

16/09/22 - Resolución provisional da selección de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek.

Prazo de 3 días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación, para efectuar reclamacións ou renuncias ante o presidente da comisión.