Convocatoria de plans de formación permanente en centros educativos


13 Set, 2022

WEB Convocatoria para a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes da consellería no curso 2022/2023

Prazos de presentación:
a) O prazo de preinscrición comeza ao día seguinte da publicación da resolución no portal educativo e remata o día 26 de setembro 2022.
b) O prazo de presentación das solicitudes remata o 14 de outubro de 2022.

Resolución do 12 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Plan Anual de Formación do Profesorado 2022-23