Relación de unidades habilitadas de ed. infantil, ed. primaria e educación especial


06 Set, 2022

WEB - Relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2022/2023

ANPE insiste nas súas reclamacións ao Conselleiro:

Redución das rateos alumnado/profesorado en todas as etapas educativas.
Redución do horario lectivo do profesorado para volver ao horario lectivo de 21 horas no corpo de mestres e de 18 horas lectivas nos restantes corpos.

Non é cuestión de habilitar, é cuestión de MANTER as unidades e AUMENTAR o profesorado nos centros para poder desenvolver o seu labor docente nunhas condicións óptimas.