Prórroga de seccións bilingües en centros de ensinanzas artísticas


05 Ago, 2022

DOG - RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Prorrogar, por un período de dous cursos académicos e coa finalidade de favorecer a práctica de idiomas entre o alumnado de ensinanzas artísticas, as seguintes seccións bilingües:

– A sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo.

– A sección bilingüe de lingua inglesa na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.

– A sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Profesional de Música da Coruña.

– A sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela.

– A sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Profesional de Música de Vigo.

 Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.