Listaxe definitiva de centros admitidos no programa Plurinfantil


19 Xul, 2022

WEBListaxe definitiva de centros admitidos no programa Plurinfantil, para o curso 2022/2023

Listaxe definitiva de centros admitidos

 Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.