STEMbach - resolución provisional de centros autorizados


13 Xul, 2022

WEBResolución provisional STEMbach curso 2022/23

Segundo o establecido no apartado décimo noveno da Resolución do 25 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2022/23, valoradas as solicitudes presentadas, proponse a relación de centros autorizados para a súa implantación. Así mesmo, proponse a relación de centros de continuidade neste programa.

Resolución provisional de centros

Ábrese un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación, para efectuar reclamacións ou renuncias ante o presidente da comisión