CADP 2022 - Relación provisional de persoal funcionario e interino/substituto obrigado a participar


07 Xul, 2022

WEB -  Resolución do 7 de xullo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022/2023.

prazo para formular reclamacións é de 5 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio (do 8 ao 14 de xullo).

Anexo I Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Primaria) 

Anexo II Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

Anexo III Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Primaria)

Anexo IV Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

Resolución do 7 de xullo de 2022

As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), a través do procedemento PR004A.

No dito formulario da solicitude debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

a) No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN DO 7 DE XULLO DE 2022 e especificar o anexo correspondente, anexo I, II, III e IV segundo proceda.

b) No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.