CADP 2022 - Relación de solicitudes de non participación do persoal interino/substituto


20 Xun, 2022

WEB - Publicación relación de solicitudes de non participación do concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022-2023.

1. Resolución de 20 de xuño de 2022 de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022-23

O prazo de interposición do recurso potestativo de reposición contra a citada resolución é dun (1) mes, contado dende o día seguinte ao desta publicación

O dito recurso deberá formularse exclusivamente por medios electrónicos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). utilizando o código de procedemento ED002B e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Non se admitirán os recursos formulados mediante correo electrónico.

Anexo I: Estimadas

Anexo II: Desestimadas