CADP 2022 - Convocatoria do Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais


20 Xun, 2022

DOG RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos diferentes corpos que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).

O prazo para formular a solicitude será de 15 días hábiles e presentarase a través de: www.edu.xunta.gal/cadp.

>> VIDEO DE ANPE SOBRE O CADP: PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES

>> VIDEO DE ANPE SOBRE DATAS IMPORTANTES NO CADP

 

As relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos, por lista única cando proceda e por especialidades e orde de prioridade, publicaranse no portal da internet da Consellería https://www.edu.xunta.gal/, o 7 de xullo de 2022.

>> A data previsible de resolución provisional para todos os corpos é o 26 de xullo de 2022. O prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional do concurso é de dous (2) días hábiles.

>> A data previsible da adxudicación definitiva para todos os corpos é o 2 de agosto de 2022.