MUFACE - Convocatoria para a concesión de axudas asistenciais para o ano 2022


17 Xun, 2022

WEB - Resolución do 3 de xuño de 2022, de MUFACE pola que se convoca a concesión de axudas asistenciais para o ano 2022.

Prazo do 15 de xuño e ata o 15 de setembro.

1.1 Axudas para o copagamento farmacéutico.

1.2 Resto de axudas asistenciais:

a) As que se dispensen por tratamentos ou intervencións especiais, en casos de carácter excepcional, por persoal médico, cando non estean cubertos pola prestación de asistencia sanitaria.
b) As determinadas por inexistencia, perda ou insuficiencia de prestacións en supostos concretos.
c) As debidas a gastos de carácter urxente en casos de importancia extraordinaria debidamente xustificados. d) En xeral, calquera outras análogas cuxa percepción non fose regulada nas normas aplicables a este réxime especial por insuficiencia xeral de ingresos.

As solicitudes poderanse presentar a través da sede electrónica de MUFACE, na dirección https://sede. muface. gob.es/, proceso de «Solicitude de Axuda Asistencial»