OPOSICIÓNS 2022 - Datas, horas, lugares da presentación e a primeira proba


09 Xun, 2022

WEBPublicación das datas, horas e lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba dos procesos selectivos no concurso-oposición para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 28 de febreiro de 2022.

Resolución do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso aos diferentes corpos e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres, convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG 31/01/2022)), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación das persoas aspirantes e a primeira proba.

>> Datas, horas, lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba