Concesións axudas para proxectos de fomento do uso do galego


07 Xun, 2022

DOGRESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento PL500A).

Mediante a Orde do 30 de novembro de 2021 anúnciase a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento PL500A) (DOG núm. 249, do 29 de decembro).

Unha vez publicada a proposta provisional de adxudicación e revisadas as reclamacións presentadas, por proposta do secretario xeral de Política Lingüística, concédense as axudas nos termos que figuran como anexo a esta resolución, así como a relación de centros excluídos, coa indicación das causas que determinaron a súa exclusión.