CXT 21/22 - Instrucións para a toma de posesión do destino definitivo


06 Xun, 2022

WEBInstrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 26 de outubro de 2021 e do 5 de novembro de 2021.

PRAZO: antes do 1 de setembro de 2022 

Co fin de poder tramitar a súa toma de posesión e a súa alta en nómina, o profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados convocado pola orde do 26 de outubro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 214, do 8 de novembro) ou no concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola orde do 5 de novembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 219, do 15 de novembro) deberá remitir antes do 1 de setembro de 2022, A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO DA SECCIÓN DE PROFESORADO (PRIMARIA OU SECUNDARIA) da provincia na que obtivo o novo destino, a documentación recollida no seguinte LIGAZÓN segundo corresponda:

INSTRUCIÓNS para a TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO

Os anexos a cubrir están ao final do documento, recordamos que a DATA que debe figurar nos mesmos, é 1 de setembro de 2022 ainda que se cubra e se firme con anterioridade.

Para calquera aclaración ou dúbida, contactade con nós polas canles a vosa disposición.