FP Aulas de emprendemento - Listaxe de centros


23 Mai, 2022

WEBResolución do 19 de maio da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se resolve o programa Aulas de emprendemento na formación profesional en centros públicos que impartan ciclos medios e superiores de formación profesional dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o ano 2022.

Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo www.edu.xunta.gal, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Aulas de Emprendemento 2022