Concurso de méritos postos de escolarización a alumnado de atención preferente


13 Mai, 2022

WEBConvocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución non portal de internet da consellería, desde o día 16 de maio ata o 23 de maio ambos incluídos.

Resolución do 13 de maio de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

Poden participar mestres funcionarios de carreira e en prácticas.

Modelo de solicitude

Folla de autobaremación