Resolución definitiva de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal)


03 Xun, 2022

DOG RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23.

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficia de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

LIGAZÓN á convocatoria