Acceso ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño.


10 Mai, 2022

DOGRESOLUCIÓN do 27 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23.

A inscrición para o acceso e a admisión farase na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeiro lugar, na cal se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño, ou ben telematicamente mediante a ligazón habilitada á aplicación CodexPro na páxina web da escola.

As persoas aspirantes que desexen cursar ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño en centros autorizados terán que realizar a súa inscrición na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública a que estea adscrito o centro autorizado de artes.

 O prazo de inscrición para as persoas aspirantes que soliciten realizar a proba que substitúe o requisito académico de titulación de graduado/a en ESO ou de bacharelato comprende desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia: ata o día 14 de xuño.

A inscrición para as persoas aspirantes que só teñan que realizar a proba específica e para as que solicitan exención de probas comprende desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia: ata o día 21 de xuño.