Resolución provisional de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal)


26 Abr, 2022

WEBResolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23

Prazo de cinco días hábiles, contados a partir do 26 de abril de 2022, para efectuar reclamacións ou renuncias.

Resolución provisional de centros admitidos

O procedemento para realizar reclamacións ou renuncias dirixirase á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A), xunto coa documentación xustificativa.