Relación definitiva de admitidos/excluidos na lista de ÁRABE


26 Abr, 2022

WEBRelación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións, na especialidade de árabe, do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592002)

Resolución do 22 de abril de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de árabe do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592002) (código de procedemento ED003A).

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas 

Baremo definitivo 

Listas de substitucións