Sustitutos Exterior - oferta para mestre en Alemaña (Wiesbaden)


21 Abr, 2022

WEB - Oferta de sustitución para MESTRE/A  na agrupación de lingua e cultura españolas en Wiesbaden 

Praza de mestre/a tempo completo (21 horas semanais) por substitución, con incorporación o 2 de maio e previsiblemente finalización o 31 de xullo, no programa ALCE de clases de tarde de español como lingua materna en Wiesbaden, segundo o procedemento de asignación previsto no artigo 8.3 da Orde EDU/1481/2009

https://www.educacionyfp.gob.es/alemania/dam/jcr:88a50960-49f0-4db1-a255-973ae3b92b2e/oferta-plaza-maestro-wiesbaden.pdf