Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas en especialidades de ARTE DRAMÁTICA


06 Abr, 2022

WEB -  Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións, en especialidades propias de Arte Dramática, do corpo de profesores de música e artes escénicas (594)

Resolución do 6 de abril de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades, propias de Arte Dramática, do corpo de profesores de música e artes escénicas (594). (código de procedemento ED003A).

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións (esp. 594445, 594448,..)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594445)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594448)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594449)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594450)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594451)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594456)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594458)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594459)

Acceso ás Listas de substitucións