CXT 21/22 - Resolución Definitiva do Concurso Xeral de Traslados


01 Abr, 2022

WEBResolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de APD, mestres e inspectores de educación.

 

Anexo I: Adxudicación destino definitivo ao persoal funcionario docente do corpo de MESTRES

Anexo II: Adxudicación destino definitivo ao persoal funcionario docente dos corpos de SECUNDARIA e outros

 

Anexo III: Situación de expectativa de destino ao persoal funcionario do corpo de mestres

Anexo IV: Situación de expectativa de destino ao persoal funcionario do corpo de secundaria e outros

Anexo V: Relación definitiva de persoas excluídas

 

Resolución pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados (pendente de publicar no DOG)

Unha vez publicada a dita resolución no Diario Oficial de Galicia, o persoal interesado poderá interpoñer, por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada), un recurso potestativo de reposición, no prazo dun (1) mes a contar dende o día seguinte á dita publicación, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para os efectos de interpoñer o recurso de reposición, a persoa interesada deberá proceder do seguinte xeito:

1.- Acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

2.- Autenticarse co seu usuario e contrasinal

3.- Localizar o expediente correspondente á solicitude de participación do concurso de traslados (código de procedemento ED012A/2021) e premer na opción de “Acción” para elixir o trámite “Recurso de reposición”

4.- Encher o formulario, anexar a documentación, se é o caso, asinar e presentar electronicamente premendo no botón “Asinar e presentar”. O recurso estará correctamente presentado cando poida descargarse tanto o recurso de reposición asinado como o recibo de presentación deste.