ANPE considera un erro promocionar e titular sen número de suspensos


31 Mar, 2022

WEB - Ante a promulgación do RD de ensinanzas mínimas correspondentes á ESO, ANPE considera un erro permitir promocionar e titular sen límite de materias suspensas

ANPE rexeita o paso adiante do Ministerio que atribúe toda a responsabilidade sobre a promoción e titulación ao profesorado, deixando aos docentes nunha previsible situación de inseguridade xurídica na toma de decisións sobre a promoción e titulación do alumnado.

ANPE mantén o seu absoluto desacordo con que se obteña un título como é o de Secundaria con algunha materia suspensa. Esta medida, envía unha mensaxe contraria á cultura do esforzo, do rigor e do mérito no que a ausencia de incentivos para lograr a excelencia académica resulta  desmotivadora para o profesorado e o alumnado.  Ademais, a decisión de promoción non recae nun especialista de área, senón que se dilúe no equipo docente e pode xerar controversia nos claustros porque, dalgunha maneira, esta medida menoscaba o principio de autoridade académica do propio profesorado.

Desde ANPE queremos destacar que superar as materias é o indicador e referente para constatar que o alumnado adquiriu as competencias establecidas e alcanzado os obxectivos da etapa. Resultará por tanto imprescindible o respaldo das administracións educativas ás decisións adoptadas respecto diso polo profesorado (Xuntas de Avaliación), o contrario sería cuestionar o labor do docente e pode provocar desmotivación no propio profesorado e alumnado.

A solución para loitar contra o fracaso escolar e diminuír as repeticións non pasa por establecer sistemas de promoción e titulación con materias suspensas, senón por evitar que isto suceda, e iso pasa por reducir o número de alumnos por aula, establecer desdobres e programas de reforzo nos centros educativos, dotando de profesorado suficiente para levalo a cabo...

Desde ANPE avogamos por unha formación integral do alumnado en todos os ámbitos (formación humanística, científica, etc.) de forma equilibrada. É necesario realizar unha seria e profunda reflexión sobre as posibles e graves consecuencias que estas medidas poidan ter sobre o alumnado con menos recursos, que na súa práctica totalidade está no ensino público, xa que non poderán compensar fora do centro educativo os déficits de aprendizaxe que acumularían ao pasar de curso e poder titular con materias suspensas, cernando as posibilidades que ofrece a este alumnado o sistema educativo como compensador de desigualdades e ascensor social.

                                                                                                                                                                         ANPE, Sindicato Independiente