MUFACE - convocatoria de axudas de protección sociosanitaria


24 Mar, 2022

WEB - Resolución do 16 de marzo de 2022, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2022

Programas de axudas, que atenden as necesidades de persoas con enfermidades oncolóxicas, psiquiátricas, celiaquía, drogodependencia, ou ben facilitan medios económicos para mellorar estancias temporais en residencias asistidas, por prolongación de efectos para persoas en situación de dependencia, así como para facilitar a autonomía persoal.

Solicitudes ao longo deste ano a través do impreso normalizado dispoñible tanto nas sedes de MUFACE como a través de  www.muface.es xunto á que deberá acompañarse a documentación pertinente.