DOCENTES NO EXTERIOR - Estancias Profesionais Para Docentes


23 Mar, 2022

WEB - Docentes no exterior -  Estancias Profesionais para Docentes para o curso 2022/23

Convócanse axudas para a realización de estancias profesionais en centros educativos de Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Malta, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suecia e Suíza, para docentes que presten os seus servizos en centros educativos públicos españois.

As estancias profesionais son visitas de estudo e observación nas que un centro europeo acolle ao docente español durante un período de dúas semanas.

DESTINATARIOS: Funcionarios/ as de carreira dos corpos de Mestres/ as de Educación Infantil e Primaria, Profesorado de Ensino Secundario, Catedráticos/ as de Ensino Secundario, Profesorado de Escolas Oficiais de Idiomas, Catedráticos/ as de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesorado Técnico de Formación Profesional, Profesorado de Música e Artes Escénicas e Profesorado de Artes Plásticas e Deseño.

PRAZAS: 117 estancias distribuídas entre os distintos países que se indican na convocatoria e que se realizarán entre os meses de novembro de 2022 e agosto de 2023, ambos inclusive.

 Prazo de presentación de solicitudes do 24 de marzo ao 12 de abril de 2022