Relación provisional de persoas admitidas e excluídas de especialidades de ARTE DRAMÁTICO


23 Mar, 2022

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións, en especialidades propias de Arte Dramática, do corpo de profesores de música e artes escénicas (594)

Resolución do 23 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades, propias de Arte Dramática, do corpo de profesores de música e artes escénicas (594). (código de procedemento ED003A).

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN, no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións (esp. 594445,...)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594445)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594448)

PARA CALQUERA DÚBIDA, CONTACTA CON NÓS!

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594449)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594450)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594451)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594456)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594458)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 594459)