Mesa Sectorial - Concurso de méritos para dirección de centros e Negociacións OPE lei 20/2021


22 Mar, 2022

WEB - RESUMO da Mesa Sectorial

16/03/2022 - Convocatoria de Mesa Sectorial co Borrador do concurso de méritos para dirección de centros educativos e Inicio de negociacións OPE 20/2021

1. Borrador da ORDE_ do_  de_ de 2022 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. Inicio de negociacións OPE 20/2021(Documento inicial con propostas)

 

>> Calquera aportación ou alegación será benvida, podedes envialas por correo electrónico a galicia@anpe.es