FP - Convocatoria de estadías formativas en empresas para docentes


14 Mar, 2022

WEB - Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2022 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

Para o ano 2022 convócanse 90 prazas de estadías formativas en empresas ou institucións situadas tanto na comunidade autónoma de Galicia, como no resto do territorio do Estado.

- Ser funcionario/a nalgún dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial e das artes plásticas e o deseño e estar en activo.

- O procedemento de solicitude desenvolverase en dúas fases:

1ª fase: ata o 23 de marzo de 2022.
2ª fase: ata o 6 de abril de 2022.

Período de realización e duración

Desde o 20 de abril ata o 10 de setembro de 2022, cunha duración máxima de 160 horas.