Protocolo de actuación - ABAU 2022


08 Mar, 2022

WEB - PROTOCOLO para a Avaliación do Bacharelato para Acceso á Universidade (ABAU)

A ABAU terá unha convocatoria ordinaria os días 7-8-19 de xuño de 2022 e outra extraordinaria os días 12-13-14 de xullo de 2022, prevendo que en Galicia se darán as condicións para realizar esta proba de xeito presencial, a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), órgano competente para a organización da ABAU, desenvolve o seguinte protocolo a partir da experiencia da ABAU 2020 e da ABAU 2021.