Coronavirus - Xestión de contactos estreitos covid-19 no ámbito educativo


07 Mar, 2022

WEB - Recomendacións preventivas para contactos estreitos da COVID-19 a partir do 7 de marzo

Os centros educativos non se enmarcan como ámbitos vulnerables, as actuacións a seguir neles serán as mesmas que a poboación xeral en canto á identificación e manexo de contactos estreitos: NON se realizará identificación dos contactos estreitos na poboación xeral e serán os propios casos os que deben informar aos seus contactos estreitos do diagnóstico de COVID para que extremen as medidas de prevención.

A definición de contacto estreito e o prazo para identificar contactos estreitos mantense, polo que comeza 2 días antes da data de inicio de síntomas (ou da toma de mostra nos casos asintomáticos) e remata no momento que comeza o illamento do caso positivo.

Os casos confirmados seguirán rexistrándose en EduCovid

Os contactos estreitos do ámbito educativo NON se identificarán, polo que non se rexistrarán no EduCovid