Relación definitiva de admitidos e excluidos da lista de LINGUA e LIT. GALEGA


17 Feb, 2022

WEB - Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións na especialidade de lingua e literatura galega do corpo de profesores de ensino secundario (590053)

Resolución do 17 de febreiro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de lingua e literatura galega do corpo de profesores de ensino secundario (590053).

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións

Anexo I definitivo