Declaración responsable para os efectos da cobertura de persoal


11 Xan, 2022

WEB - Declaración responsable para os efectos da cobertura de persoal docente e non docente non universitario

Declaración responsable normalizada, no marco do Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, para os efectos de que os centros educativos públicos non universitarios dependentes da Consellería Cultura, Educación e Universidade poidan solicitar a tramitación da cobertura para substituír ao persoal docente e non docente e que non exime da correspondente presentación do parte médico de incapacidade temporal unha vez expedido, de acordo coa normativa concordante, na páxina web www.edu.xunta.gal/datospersoais.