Relación de centros seleccionados para participar no programa EduTecEmprende


15 Dec, 2021

WEBResolución definitiva, do 14 de decembro de 2021, pola que se fai pública a relación de centros seleccionados, conforme ao disposto na resolución do 15 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros para participar no programa EduTecEmprende do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, durante o curso 2021/22.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo. 

Resolución do 14 de decembro de 2021. Relación de centros seleccionados