Relación provisional de persoas admitidas e excluídas da lista de CONSTRUCIÓNS CIVIS e EDIFICACIÓNS


15 Dec, 2021

WEBResolución do 15 de decembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de construcións civís e edificacións do corpo de profesores de ensino secundario (590104)

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

Resolución do 15 de decembro de 2021

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas 

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións

Listas de substitucións