Relación de centros seleccionados no programa eduemprende Actúa


14 Dec, 2021

WEBResolución definitiva, do 13 de decembro de 2021, pola que se fai pública a relación de centros seleccionados, conforme ao disposto na resolución asinada o 9 de novembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocou a selección de centros para participar no programa Actúa do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, durante o curso 2021/22.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo. 

 Relación de centros seleccionados