Relación provisional de persoas admitidas e excluídas na lista de EMERXENCIAS e PROTECCIÓN CIVIL


08 Dec, 2021

WEBRelación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións de profesor especialista, en módulos profesionais FP de grao medio de técnico en Emerxencias e Protección Civil

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería, desde o día martes 7 de decembro de 2021 ata o martes día 14 de decembro de 2021, ambos incluídos.

Resolución do 3 de decembro de 2021

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas 

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 590711)

Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 590712)