Convocatoria de prazas para Asesorías Técnicas Docentes no INTEF


09 Dec, 2021

MEFPConvocatoria para cubrir postos de Asesor/a Técnico Docente ( ATD), no INTEF (Madrid), en comisión de servizo.

É requisito ser funcionario de carreira docente en calquera dos corpos dos ensinos non universitarios. Se tes interese en participar no proceso de selección, consulta a continuación os aspectos que se valorarán no proceso de selección, e envíanos a info.intef@educacion.gob.es: Carta de presentación Currículo

A data límite de recepción de currículo é ata o 15 de xaneiro, incluído. Segundo recepción de CV, faranse entrevistas para unha posible incorporación no inicio de 2022.

As solicitudes recibidas pasada esta data teranse en conta con vistas a cubrir posibles postos que puidesen quedar vacantes no futuro. O proceso de selección busca cubrir as seguinte prazas, polo que é necesario indicar no asunto do correo praza/ s polas que se opta A, B, C.

A) Departamento de medios tecnolóxicos (1 praza)

B) Departamento de Proxectos Internacionais (1 praza)

C) Departamentos de formación do profesorado e competencia dixital educativa (11 prazas)